Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Ave Maria - Χαιρετισμός προς την Μαρία Θεοτόκο.


(Ακολουθεί μετάφραση)

Ave Maria
Gratia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus
Et benedictus fructus ventris
Ventris tuae, Jesus.
Ave Maria

Ave Maria
Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Ora pro nobis
Ora, ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis
Et in hora mortis nostrae
Et in hora mortis nostrae
Et in hora mortis nostrae
Ave Maria

Μετάφραση του Ορθοδόξαθλον, από τα λατινικά:

Χαίρε Μαρία
Γεμάτη χάρη
Μαρία, γεμάτη χάρη

Μαρία, γεμάτη χάρη

Χαίρε
, χαίρε
Ο Κύριος είναι μετά σου
Ευλογημένη εσύ μεταξύ όλων των γυναικών
Κι ευλογημένος
Κι ευλογημένος είναι ο καρπός σου
Στα σπλάχνα σου, ο Ιησούς

Χαίρε Μαρία
Χαίρε Μαρία
Μητέρα του Θεού
Προσευχήσου για εμάς τους αμαρτωλούς
Προσευχήσου για εμάς
Προσευχήσου, προσευχήσου για εμάς τους αμαρτωλούς

Τώρα και την ύστατη ώρα του θανάτου
Και στην ύστατη στιγμή

Και στην ύστατη στιγμή
Και στην ύστατη στιγμή
Χαίρε Μαρία!

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣΚΑΡΔΙΑΣ ΑΡΙΣΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
++++++++++++++++++++++++++++++++++
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ ΤΡΑΝΗΝ ΤΡΙΑΔΑ
 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ 
   
1. Ἀββ Πατρ.

2. ββ, λησν με.

3. Πάτερ μν, λησν με.

4. Πάτερ γννητε, λησν με.

5. Θε Πάτερ Oράνιε, λησν με. 

6. Θε ββ Κύριε, λησν με. 
  
7. Θες Πατρ, λησν με.
 
8. Δσποτα Πάτερ Παντοκράτορ, λησν με.


ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ 

1. ησο, βοθει μοι.

2.ησο  κτιστε,λησν με.

3. Κύριε ησο, λησν με.

4. Υ το Θεο, λησν με.

5. Λγε λιε Δικαιοσύνης, λησν με.
  
6. Κύριε ησο Χριστ, λησν με.

7. ν Υ Βασιλε, λησν με.

8. Παντοδύναμε Λγε Δυνατ, λησν με.

9. Χριστ Θες, σσν με.
ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 

1. γιον Πνεμα, λθ

2. γιον Πνεμα, λησν με.
 
3. Πνεμα Πανάγιον, λησν με.

4. γιον Πνεμα Πρ, λησν με.

5. γιον Πνεμα Θεον, λησν με.

6. γιον Πνεμα  Ανιον, λησν με.

7. γιον Πνεμα  Παράκλητε, λησν με.

8. γιον Πνεμα ψιστε, λησν με.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΑΠΛΗΝ ΜΟΝΑΔΑ1. Κύριε,λησον.

2. Θες, λησν με.

3. Γιαχβ, λησν με.

4. Σ ν, λησν με.

5. Θε μου, λησν με.

6. Κύριε Τριαδικ, λησν με.

7. ψιστε Τρισάριθμε, λησν με.

8. γιε Τριαδικ Θε, λησν με.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
(ΓΕΥΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΙΔΕΤΕ)